Ivana Ranisavljević

Ivana Ranisavljević (1983) je vizuelna i performans umetnica iz Srbije.

Diplomirala je na slikarskom odseku na Fakultetu likovnih umetnosti, Univerziteta u Beogradu, u klasi redovnog prof. Jovana Sivačkog, 2011. godine.

Pored tradicionalnih, klasičnih likovnih umetnosti (slikarstva, crteža i grafike), polje njenog interesovanja, istraživanja i izražavanja je oblast novih medija, posebno performans umetnosti.

Njen likovni rad do sad je prikazan na četri samostalne i više grupnih izložbi, u zemlji i inostranstvu. Poslednjih deset godina izvela je desetine performansa u Srbiji, Italiji, Poljskoj, Estoniji, samostalno i u saradnji sa drugim umetnicima.

Bila je učesnica nekoliko radionica performansa i trening-kurseva: kod umetničkog dua VestAndPAge (Italija), Andrigo&Aliprandi (Italija), umetnika Franka B (UK), Miao Jiaxin (SAD), MAI- instituta Marine Abramović (SAD).

Učestvovala je kao reperformer u retrospektivnoj izložbi Čistač umetnice Marine Abramović, u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, 2019/2020., gde je izvela performanse: Freeing the Body (na otvaranju), Freeing the Voice, Freeing the Memory, Relation in Time, Work Relation (grupni perf.), Imponderabilia i Manifest umetnika (grupni perf.).

Student je prve godine (2020/2021) doktorskih studija na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odseku za nove medije.

Njeni raniji, likovni radovi inspirisani su psihoanalitičkom teorijom K.G. Junga, korelacijom svesnog i nesvesnog dela ličnosti, snovima, simbolima i arhetipovima, antropologijom i etnologijom: obredima i ritualima i njihovom manifestacijom u umetnosti kroz telesni pokret i u odnosu na predmet, prostor i vreme.

U performans radovima poslednjih godina, posebno se fokusira na određena društvena i kulturološka pitanja, ljudska prava i slobode, sistem obrazovanja unutar savremenog kapitalističkog poretka, poziciju i ulogu žene unutar patrijarhalnog sistema danas, na poziciju, ulogu i uticaj umetnika u današnjem društvu i kulturi države u kojoj živi i radi, na međusobni odnos umetnika-publike-kritike.

Ivana Ranisavljević mediji

Ivana Ranisavljević – Svi radovi

I Love you. I’m Sorry. Please Forgive Me. Thank You.
Oslobađanje (diptih)
Average human video
Hodnici
Average human
Am I?
Oslobađanje
Am I?

Ivana Ranisavljević CV