Wiener Art Collection

Ivana Ranisavljević

Oslobađanje (diptih)

2009
Tuš i akrilik na papiru
100 x 70 cm (x 2)

Acquisition 

2022

Politički odnos umetnice prema sopstvenom telu, kao i subverzija ustaljenjih normi kojima se aktivno bavi kroz performans, dokumenovani su i kroz seriju crteža Oslobađanje, koji predstavljaju žensko telo koje pada kroz prostor. U tom padu, koji više podseća na let ili plesni okret, ona zauzima položaje kao da spava ili se nalazi u majčinoj utrobi. Kaligrafski potez crvenih linija naznačava jedinu odrednicu njenog kretanja, podsećajući na uterus i jajnike, ali i na ožiljak ili crveni konac koji često koristi u performansu kada povređuje ili zašiva svoje telo. Ovim autoportretom umetnica nedvosmisleno prisvaja vlasništvo nad svojim telom, “rađa” samu sebe i stvara sopstvenu putanju i prostor.

Radovi od istog umetnika

Ivana Ranisavljević

I Love you. I’m Sorry. Please Forgive Me. Thank You.

2015
Ivana Ranisavljević

Average human video

2015
Ivana Ranisavljević

Hodnici

2010
Ivana Ranisavljević

Average human

2015
Ivana Ranisavljević

Am I?

2015
Ivana Ranisavljević

Oslobađanje

2009
Ivana Ranisavljević

Am I?

2015