Wiener Art kolekcija – za budućnost

Wiener Städtische osiguranje 2011. godine osnovalo je kolekciju savremene srpske umetnosti kroz projekat Wiener ART, pridruživši se globalnoj strategiji Vienna Insurance Group (VIG), u kojoj savremena umetnost predstavlja jedan od najznačajnijih aspekata društvene odgovornosti i strateških prioriteta razvoja lokalne zajednice. U Srbiji, umetnička ali i društveno-odgovorna uloga ove kolekcije jeste da podstiče umetničku produkciju i stvaralaštvo i promoviše nove umetničke prakse.

 

Zbirka Wiener Art kolekcije predstavlja umetnost koja odražava duh svog vremena kako u tradicionalnim tako i u proširenim medijima, okupljajući dela koja su po svojim karakteristikama ispred društvene, političke i umetničke prakse u vreme nastanka.  Danas kolekcija sadrži oko 600 umetničkih dela preko 70 umetnika, među kojima su Mira Brtka, Mrđan Bajić, Vladan Radovanović, Mihael Milunović, Tomislav Peternek, Ana Knežević i mnogi drugi.

 

Wiener Art kolekciju čine slike, skulpture, grafike, crteži i fotografije, a jedinstvena je i po tome što obuhvata tri svetlosne instalacije, i prva je umetnička kolekcija u Srbiji koja je otpočela strateške akvizicije performansa radovima Ivane Ranisavljević, Ivane Ivković i drugih. Kolekciji predstoji pomak prema novim praksama i inovacijama, kao i širem kontekstu stvaralaštva. Nove akvizicije i istraživanje umetničkih tendencija biće praćene izložbenim programom, digitalizacijom kolekcije i saradnjom sa drugim institucijama u regiji i svetu. Digitalizacijom zbirke i pokretanjem zvaničnog websajta kolekcije stvara se mogućnost produbljivanja i obogaćivanja doživljaja kolekcije, i umrežavanja u kolaborativne kulturne projekte sa partnerskim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

 

Wiener Art kolekcija je svoje prvo javno predstavljanje imala  još 2012. godine kroz izložbu „O’zvučenje“, prikazanu u okviru Art salona u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Sledeće veliko predstavljanje Kolekcije, koja je u tom trenutku brojala preko 300 dela više od 60 umetnika, koncipirano je kao četiri povezana tematska segmenta u okviru izložbe „Collecting is Connecting“, 2017. godine u Beogradu u Kući legata. Wiener Art Kolekcija razvijana je sve vreme uz veliku podršku VIG-a, grupacije kojoj pripada Wiener Städtische osiguranje u Srbiji. Centrala VIG-a u Beču, čuvena zgrada „Ringturm“, učestvuje u promociji internacionalne savremene umetnosti projektom „Oblačenje Ringturm-a“, kroz koji se selektuje jedan internacionalni umetnik čiji će rad „obući“ najvišu zgradu u centru Beča. Ta čast ukazana je 2017. godine Mihaelu Milunoviću čiji je rad „Vizija“ odabran da predstavi Srbiju u ovom značajnom projektu. U 2019. godini, Wiener Städtische osiguranje i Wiener Städtische Versicherungsverein bili su platinasti sponzori najveće retrospektivne izložbe performansa Marine Abramović u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu.  Nakon ovog  perioda rad na proširenju Kolekcije podrazumeva unapređenu praksu otkupa radova – dopunjavanje zbirke umetničkim radovima performansa, instalacija, digitalne, nematerijalne i transmedijalne umetnosti u cilju sagledavanja evolucije savremenih interesovanja umetnosti i društva. U 2020. godini Wiener Art kolekcija producira prve umetničke VR radove u Srbiji: „#R.I.P.“ Nadežde Kirćanski i „Brod je iznutra potonuo“ Mie Ćuk.

 

Budućnost je ono čemu smo okrenuti a uloga Wiener Art kolekcije je da za budućnost našeg društva i nove generacije sačuva vrednosti savremenog umetničkog stvaralaštva u Srbiji.

 

Wiener Städtische osiguranje

Istorijat

2011

Osnivanje kolekcije, Grupa diSTRUKTURA „Ostrvo s pogledom“, prvo otkupljeno umetničko delo

2012

Izložba „O’zvučenje“ – prvo javno predstavljanje kolekcije u okviru Art salona u Beogradu, galerija Progres

2017

Izložba „Collecting is connecting“ – prvo samostalno predstavljanje kolekcije u Beogradu, Kuća legata

2017

Oblačenje „Ringturma“: rad Mihaela Milunovića „Plava planina“, upravna zgrada Vienna Insurance Group u Beču

2019

Podrška retrospektivnoj izložbi Marine Abramović „Čistač, Muzej savremene umetnosti u Beogradu

2020

Prvi proizveden VR umetnički rad u Srbiji, Nadežda Kirćanski „R.I.P.“