Wiener Art Collection

Ivana Ranisavljević

Am I?

2015
Performans, 6h (šest sati). Fotografije © Mario Topić

Acquisition 

2020

Performans „Am I?“, izveden je na Kalemegdanu u Beogradu, 2015. godine u sklopu umetničkog projekta “Baustelle: Balkan Temple”, kao deo triptiha. U sklopu istog projekta umetnica je izvela još dva različita performansa, u Prištini i Cirihu.

Elementi rada i arhivski materijal: montiran video snimak, 6’ Ilir Hasanaj; foto dokumentacija Mario Topić; odeća (crna košulja, crne pantalone, crne patike); igla i crveni konac; stalak za ogledalo; deklaracija Povelje Ujedinjenih Nacija korišćena na performansu; instrukcije umetnice.

Umetnica se bavi pitanjem slobode čoveka kao ljudskog bića i njegovih osnovnih prava, definisanih u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i slobodama, čija je potpisnica i Republika Srbija. Volontirajući par puta u izbegličkom kampu, koji je postojao u to vreme u Beoradu, umetnica pod snažnim emocionalnim utiskom pokušava sebi da odgovori na pitanja šta je to što čini dom, slobodu bivstvovanja i izražavanja, kao i pitanja uzroka, potrebe i procesa da se to „mesto“ napusti i nađe i stvori novo. Kakve posledice migracije ostavljaju na ljudski duh. Koliko se poštuje sloboda ljudskog bića kao takvog u savremenom društvu i kako se modifikuje u različitim ekonomskim, socijalnim, kulturološkim uslovima.

U šestočasovnom trajanju performansa, umetnica čita član po član deklaracije u obrnutom refleksu u ogledalu, koje je postavljeno pod kosinom ispred nje, na stolu. Iza njenih leđa postavljene su 4 table sa odštampanim članovima ove deklaracije (obratno reflektovanog imidža u ogledalu), dostupnih pogledu publike. U toku čitanja, umetnica postepeno zašiva sebi usne, do trenutka kada više ne može da izgovara reči.

Koncept Live Performans Sajt-specifično Savremena umetnost Šivenje Telo

Radovi od istog umetnika

Ivana Ranisavljević

I Love you. I’m Sorry. Please Forgive Me. Thank You.

2015
Ivana Ranisavljević

Oslobađanje (diptih)

2009
Ivana Ranisavljević

Average human video

2015
Ivana Ranisavljević

Hodnici

2010
Ivana Ranisavljević

Average human

2015
Ivana Ranisavljević

Am I?

2015
Ivana Ranisavljević

Oslobađanje

2009