Wiener Art Collection

Ivana Ranisavljević

Average human

2015
Performans, 6h (šest sati). Fotografije © Mario Topić

Acquisition 

2021

Performans „Prosečan čovek“ izveden je u Cirihu, 2015. godine, u sklopu umetničkog projekta Baustelle: Balkan Temple, kao deo triptiha. U sklopu istog projekta umetnica je izvela još dva različita performansa, u Beogradu i Prištini.

Elementi rada i arhivski materijal: montiran video snimak 6’ Ilir Hasanaj; fotografije Mario Topić; odeća; suknja u kojoj je izveden performans; odštampana poema sa performansa; instrukcije umetnice.

Umetnica iznosi svoj stav i verovanje u moć stvaralaštva i umetnosti uopšte. Tokom šestočasovnog performansa, umetnici su otvorene vene koje krvare na obe ruke dok periodično čita pesmu Čarlsa Bukovskog „Genije prosečnosti“. Svako čitanje otvara i zatvara izjavom: „Ja sam prosečan čovek“. Poema je kritički osvrt i provokacija na temu uticaja mediokriteta na ljudski duh i kreativnost.

Koncept Live Performans Sajt-specifično Savremena umetnost Telo

Radovi od istog umetnika

Ivana Ranisavljević

I Love you. I’m Sorry. Please Forgive Me. Thank You.

2015
Ivana Ranisavljević

Oslobađanje (diptih)

2009
Ivana Ranisavljević

Average human video

2015
Ivana Ranisavljević

Hodnici

2010
Ivana Ranisavljević

Am I?

2015
Ivana Ranisavljević

Oslobađanje

2009
Ivana Ranisavljević

Am I?

2015