Vladan Radovanović

Vladan Radovanović (Beograd, 1932) je polimedijski umetnik i kompozitor. Stvara na području muzike, plastičkih umetnosti, višemedijske sinteze i novih medija. Suosnivač umetničke grupe Mediala (1958), neformalne grupe Yummbei (1982), grupe SINTUM (1983), jedan od urednika avangardnog časopisa Rok (1969), i osnivač Elektronskog studija Radio Beograda kojim rukovodi od 1972. Eksperimentiše sa muzikom za traku od 1961, sa elektronskom muzikom od 1966 a s kompjuterskom od 1976. Radio je u eksperimentalnim studijima u Varšavi (1966), Parizu (1969), Utrehtu (1976) i Budimpešti (1987).

Centralno mesto u njegovoj umetnosti zauzima sintezijska umetnost i vokovizuel, koje razvija od pedesetih godina prošlog veka. Objavio je preko 150 studija, kritika i tekstova o muzici i drugim umetnostima za časopise Delo, Flash Art, Gradina, Interface, Kultura, Problemi, Razgledi, Treći Program, Vidici, Zvuk, itd. Održao 12 samostalnih i učestvovao na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Vokovizuelni radovi uvršteni su u svetske antologije, kataloge, ploče i kasete. Kompozicije su mu izvođene na BEMUS-u, Muzičkom bijenalu u Zagrebu, u Evropi i Americi, i tri puta su predstavljale Jugoslaviju (1969, 1976 i 1988) na festivalima Društva za savremenu muziku (SIMC). Dobio je 9 nagrada za muziku (među kojima 3 prve nagrade na festivalima Jugoslovenska muzika na radiju, Oktobarsku 1971, Petar Konjović za najbolje vokalno-instrumentalno delo 1982, međunarodnu nagradu u Burzu za elektroakustičku muziku 1978, nagradu Gianfranco Zafrani na Prix Italia 1984), dve za literaturu (među njima Nolitovu 1968), i dve za vizuelne umetnosti (nagrada Ministarstva kulture za najbolju multimedijalnu izložbu 1992. i prva nagrada za video na One Minute World Festival u Sao Paolu).

Objavio je 7 publikacija i 1 mapu ("Pustolina", Nolit, 1968; "Poliedar", Rok 2, 1969; "Noćnik", Nolit, 1972; "Vokovizuel", Nolit, 1984; "Story of ‘o’", K. Ruha und Z. Schmidt, 1986; "Samopredstavljanje umetnika", SKC i Naissus records, Niš, 1990; "Tragovi/Traces", Zoran Bozović, 1993; "Mena", samostalno izdanje), 6 partitura ("Evolucija", UKS, 1971; "Sonora", UKS, 1974; "Malo večno jezero", UKS, 1984; "Varijacije za TV", TV Beograd, 1985), dvije autorske ploče ("Vladan Radovanović", PGP, LP 2550, 1978; "Glas iz zvučnika", SKC’, Beograd, 1975) i dvije kasete ("Becoming Distinct/Indistinct", G. Schaenen, Antwerpen, 1977; "The Eternal Lake", K. Groh, 1985).

Značajne kompozicije: "Korali" i "Fuga" (1957), 8 polifonija (1959), "Sferon" (1962-66), "Evolucija" (1970), "Electra" (1974), "Vokalinstra" (1976), "Audiuspacijal" (1978), "Malo večno jezero" (1984), "Fluks" (1989), "Miks" (1993), "Glasovi zemljana" (1994). Radio-drame: "Odlazak" (1966-73), "Snevač" (1984). Vokovizuelni radovi i unikatne knjige: "Pustolina" (1956-62), "Poliedar" (1968), "Kugla s tekstom" (1971-74), "Okreni" (1983), "Mena" (1989-90), "Vokovizuelni omaži" (1994-97). Polimedijski projekti: "Veliki zvučni taktizon" (1957), "Polim" 3 (1971), "Varijacije za TV" (1977), "Sazvežđa" (1992).

Vladan Radovanović mediji

No items found

Vladan Radovanović – Svi radovi

Traka 2
Maketa postavke rada “Traka 1” u prostoru
Traka 1
Otvorene i zatvorene oči
Fotografija fotografskog papira
Premošćavanje prostora (Tabla III)
Premošćavanje prostora (Tabla II)
Premošćavanje prostora (Tabla I)
Prividno gledanje (Tabla II)
Prividno gledanje (Tabla I)
Prividno gledanje
Rascvetavanje saksofona
Horizontalni saks i vertikalni glas (Segment SAD)
Traženje zvuka
Horizontalni saks i vertikalni glas (Segment POZOR)
Rukovanje eksponata
FIJO-TAN-BL (Segment BL)
FIJO-TAN-BL (Segment TAN)
FIJO-TAN-BL (Segment FIJO)
Raport
Akcija na prirodnom taktizonu
Asimetrični tereti
Tlačenje
Poslednji kralj
Kiklopi
Lažno penjanje
DA i NE

Vladan Radovanović CV