Wiener Art Collection

Vladan Radovanović

Traka 1

1971
Tuš i akril na platnu
1280 x 12 cm

Acquisition 

2020
Glas Kinetička umetnost Kinetika Muzika Neoavangarda Objekat Polimediji Projektizam Reč-lik-zvuk Sintetička umetnost Sinteza Tekst Telo Višemedijska umetnost Vokovizuel Zvuk

Radovi od istog umetnika

Vladan Radovanović

Traka 2

1976
Vladan Radovanović

Maketa postavke rada “Traka 1” u prostoru

1971
Vladan Radovanović

Otvorene i zatvorene oči

1977
Vladan Radovanović

Fotografija fotografskog papira

1977
Vladan Radovanović

Premošćavanje prostora (Tabla III)

1977
Vladan Radovanović

Premošćavanje prostora (Tabla II)

1977
Vladan Radovanović

Premošćavanje prostora (Tabla I)

1977
Vladan Radovanović

Prividno gledanje (Tabla II)

1977
Vladan Radovanović

Prividno gledanje (Tabla I)

1977
Vladan Radovanović

Prividno gledanje

1977
Vladan Radovanović

Rascvetavanje saksofona

1984
Vladan Radovanović

Horizontalni saks i vertikalni glas (Segment SAD)

1984
Vladan Radovanović

Traženje zvuka

1984
Vladan Radovanović

Horizontalni saks i vertikalni glas (Segment POZOR)

1984
Vladan Radovanović

Rukovanje eksponata

1979
Vladan Radovanović

FIJO-TAN-BL (Segment BL)

1958
Vladan Radovanović

FIJO-TAN-BL (Segment TAN)

1958
Vladan Radovanović

FIJO-TAN-BL (Segment FIJO)

1958
Vladan Radovanović

Raport

1958
Vladan Radovanović

Akcija na prirodnom taktizonu

1958
Vladan Radovanović

Asimetrični tereti

1958
Vladan Radovanović

Tlačenje

1958
Vladan Radovanović

Poslednji kralj

1958
Vladan Radovanović

Kiklopi

1958
Vladan Radovanović

Lažno penjanje

1958
Vladan Radovanović

DA i NE

1958