Olivera Parlić

Rođena 1971. u Beogradu. Završila studije vajarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u

Beogradu 1997. godine, 2000. godine magistrirala na istom fakultetu. Doktorski umetnički

projekat Eros nemogućih susreta, skulpturalne forme postvarenih osećanja odbranila 2014.

godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Od 2005. godine radi kao asistent na

Vajarskom odseku FLU u Beogradu, trenutno u zvanju vanrednog profesora.

Izlaže od 1997. godine u zemlji i inostranstvu. Pored brojnih samostalnih izložbi, izlagala je i

na Oktobarskom salonu 2003. i 2005. godine. Učestvovala u projektu (Out) Instituta za

umetnost u javnom prostoru Štajerske, u Gracu u Austriji u okviru Štajerske jeseni 2009.

godine. Godine 2017. u okviru izložbe “Voyage – journey through Serbian contemporary art”

predstavlja svoj rad u China Art Museum u Šangaju. Učesnica je umetničkih rezidencijalnih

programa u Ečki i Jaloviku, Međunarodne umetničke kolonije Terra u Kikindi, AIR Hotel Pupik

u Austriji, Vajarske kolonije Ada na Adi Ciganliji, Likovne kolonije Sićevo i Vlasina, smotre

Mermer i zvuci. U javnom prostoru, na Adi Ciganliji ima postavljenu skulpturu Čun-Pun.

Dobitnica je nagrade FLU za portret i nagrade Sreten Stojanović, vajar. Radovi su deo

privatnih i javnih kolekcija (Muzej grada Beograda, Kolekcija Oktobarskog salona, KCB

Beograd, Kolekcija Galerije savremene umetnisti, Niš, Kolekcija Narodnog muzeja,

Aranđelovac, Benetton Art Collection Imago Mundi, Kolekcija Terra, Kikinda itd). Značajan

deo umetničkog angažmana ostvaruje i u okviru Nezavisne umetničke asocijacije Treći

Beograd, od osnivanja 2010. godine pa sve do njenog gašenja.

Olivera Parlić – Svi radovi

Lab II
Marble Balls

Olivera Parlić mediji

No items found

Olivera Parlić CV