Zoran Popović

Zoran Popović, sažeta narativna biografija

Jerko Ješa Denegri:

Zoran Popović je, u problemskom smislu i sa stanovišta istorije umetnosti i likovne kritike, jedan od najinteresantnijih i najznačajnijih aktera inovatorskih shvatanja u srpskoj umetnosti druge polovine 20. veka.

Više od četrdeset godina prisutan je na srpskoj i nekadašnjoj jugoslovenskoj sceni, sa vrlo primetnom ulogom i u odgovarajućim međunarodnim umetničkim zbivanjima (o čemu svedoči umetnikova detaljna biografija i bibliografija). Iz njegove bogate umetničke biografije posebno se izdvajaju sledeći osnovni podaci. Jedan od članova istorijske grupe šestoro umetnika koja početkom sedamdesetih godina prošlog veka uvodi u Beograd ideje i postupke tzv. nove umetničke prakse izvršivši jedan od najkrupnijih preobražaja u poimanju jezika umetnosti i sredstava umetničkog izražavanja. U tom kontekstu Popović je autor niza pionirskih i ključnih radova kao što su prvi film umetnika, film Glava/Krug, 1968. i ceo sistem crteža, fotografija, postera, instalacija i performansa Aksiomi, 1971-73.

U vreme boravka u Njujorku 1974. stupa u lični i radni kontakt sa najužim centrom predvodnika američke konceptualne umetnosti, učestvuje u njihovim manifestacijama i sarađuje u časopisu The Fox, 1975. Svoj njujorški boravak dokumentuje autorskim društveno-angažovanim filmom, Struggle in New York-Борба у Њујорку, 1976, antologijsko delo srpske i svetske konceptualne umetnosti; film je prikazan: SKC Beograd, velika dvorana, 1977. i 2013; Musee D’Art Moderne de la Ville de Paris, 1oe Biennale des Jeunes De Paris, 1977; Galerie de Appel, Amsterdam, 1978; Centar za fotografiju, film i TV (CEFFT) u Galeriji suvremene umjetnosti, Zagreb, 1978; Galeria Sztuki LDK Labirynt, Lublin, Polska, 1978; Panstwowa Wyzsza Szkola Filmova, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera, Łódź, Polska; 1978; ŠKUC Študentski kulturni center, Ljubljana, 1979; National Film Theatre, British Film Institute, Royal Festival hall, Third Avant-Garde Film Festival (An International Festival of New Experimental Film Work/Međunarodni festival novog eksperimentalnog filma), London, jul 1979; Traffic: Conceptual Art in Canada 1965-1980, putujuća izložba kroz pet kanadskih gradova, Edmonton Alta; Halifax; Toronto; Montréal; Vancouver; Canada, 2010-2013; Garage Museum of Contemporary Art, Moscow, 2015; Nottingham Contemporary, Nottingham, UK, 2016; Handel Street Projects, London, 2016; Tate Britain, London 2016; Migros Museum für Gegenwartskunst/Museum of Cintemporary Art, Zürich, Switzerland, 2017; Forde, artist/curator-run space, Geneva, Switzerland, 2017; Muzej savremene umetnosti Beograd, pet projekcija, svakog četvrtka, 28. decembar 2017. – 25. januar 2018; MoMA Museum of Modern Art, New York, April 27, 2019.

Učesnik je brojnih prezentacija savremene jugoslovenske umetnosti u inostranstvu (Edinburg, Beč, Varšava, Modena, Dortmund, Berlin, Brisel, Luksemburg, Rim, Đenova i dr), kao i Bijenala mladih u Parizu 1977. Zastupljen je na retrospektivnoj izložbi Nova umetnost u Srbiji 1970-1980. u organizaciji Muzeja savremene umetnosti 1983, iste godine priređuje samostalnu izložbu pod nazivom Nova ikonodulija u Salonu Muzeja savremene umetnosti, kojom otvara novu fazu i započinje sa celim nizom ideja i realizacija nastavljajući ih i razrađujući ih do danas. Bavi se teoretskim radom i organizacijom izložbi, aktivan je u kulturnom i umetničkom životu sredine. Učestvuje na međunarodnoj vrlo značajnoj izložbi na kojoj je posle pada berlinskog zida došlo do predloga objedinjavanja zapadnoevropske i istočnoevropske umetničke scene Evropa – Evropa, Sto godina avangarde u srednjoj i istočnoj Evropi (Europa – Europa Das Jahrhunderet Der Avantgarde In Mitel und OstEuropa) u Bonu 1994, i zastupljen je na uzložbi Rene Bloka In den Schluchten des Balkan, u Muzeju Fridericianum u Kaselu 2003. O njegovom radu pisano je ili je svojim prilozima zastupljen u brojnim publikacijama u zemlji i inostranstvu, među kojima su od posebnog značaja Theories and Documents of Contemporary Art, Berkeley: University of California Press, 1996, kao i Art and Social Change: A Critical Reader – Anthology, Tate Publishing with Afterall, London 2007, u kojima je objavljen njegov tekst For Self-Management Art. Uskoro će biti štampano drugo izdanje ove knjige, ovog puta u Sao Paolu, namenjeno Brazilu i Latinskoj Americi, na portugalskom i engleskom jeziku. Dobitnik je više uglednih nagrada među kojima i nagrada jugoslovenskog značaja Sedam sekretara SKOJ-a u Zagrebu 1973. i nagrada 31. Oktobarskog salona za crtež, Beograd 1990. Nagrada Branko Vučićević na 4. Festivalu Meta filma, Art bioskop, Kolarčeva zadužbina Beograd 2019. Član je udruženja likovnih umetnika Srbije.

Zoran Popović mediji

No items found

Zoran Popović – Svi radovi

AXIOM VII (kvadrat, iz serije AXIOMI)
AXIOM VIII (tačka, iz serije AXIOMI)
AXIOM VI (krst, iz serije AXIOMI)
AXIOM V (vertikala, iz serije AXIOMI)
AXIOM IV (prazno polje, iz serije AXIOMI)
AXIOM III (krug, iz serije AXIOMI)
AXIOM II (dijagonala, iz serije AXIOMI)
AXIOM I (X ili putača, iz serije AXIOMI)
AXIOM VIII (tačka, iz serije AXIOMI)
AXIOM VII (kvadrat, iz serije AXIOMI)
AXIOM VI (krst, iz serije AXIOMI)
AXIOM V (vertikala, iz serije AXIOMI)
AXIOM IV (prazno polje, iz serije AXIOMI)
AXIOM III (krug, iz serije AXIOMI)
AXIOM II (dijagonala, iz serije AXIOMI)
AXIOM I (X ili putača, iz serije AXIOMI)

Zoran Popović CV