Perica Donkov

Perica Donkov (1956) Slikar, predstavnik neo-enformela, univerzitetski profesor. Diplomirao je 10981 a magistrirao 1984. godine na Odseku za slikarstvo Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Radenka Miševića. Od 1983. član je ULUS-a u statusu slobodnog , potom istaknutog umetnika. Od 2008 predavač je na Fakultetu umetnosti u Nišu u zvanju redovnog profesora, a od 2018. član Saveta SANU, Ogranka u Nišu.

Dobitnik je 14 nacionalnih nagrada za slikarstvo počevši od Studentske nagrade FLU 1980 i Srebrne medalje Univerziteta umetnosti 1981, zatim Nagrade galerije Nadežde Petrović 1984, nagrade "Đorđe Krstić" 2001, Zlatne palete ULUS-a 2007, Nagrade Beli Anđeo 2007, nagrade Milan Konjović 2010, pa do najvećeg društvenog priznanja grada Niša, Nagrade "11 januar" 2010. godine.

samostalno je izlagao 34 puta u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je na više od dve stotine kolektivnih izložbi kao i na najznačajnijim likovnim manifestacijama u Jugoslaviji i Srbiji (Kontrolirana gesta, Jugoslovenska dokuemnta 1989, Trideset najznačajnijih umetnika VIII i IX decenije u Jugoslaviji, Bijenale mladih, Oktobarski salon…)

Njegova dela nalaze se u najznačajnijim javnim zbirkama u zemlji, kao i privatnim kolekcijama (Vujičić, Popović, Trajković, Erić, RIMA, Marjanović, Wiener Staedtische, Telenor, Philip Morris). Monografija o umetniku "Perica Donkov: Slika kao sklonište autora" Milete Prodanovića objavljena je 2014. godine u izdanju Vujičić Kolekcije iz Beograda.

Perica Donkov mediji

No items found

Perica Donkov – Svi radovi

Fuga I i II

Perica Donkov CV