Marija Ćalić

Završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, kao i kurseve fotografije na St Martin’s School of Art, London. Član ULUPUDS-a, (sekcija fotografije), Beograd, Republika Srbija. Gostujući predavač na FMK –Fakultet za medije komunikacije (2017-2018). Objavljivala autorske fotografije u dnevnoj i nedeljnoj štampi, kao i mesečnim magazinima u Beogradu i Srbiji. Fotografski prilozi rađeni su za knjige, izložbene kataloge, filmske produkcije i druge medije. Urednica fotografije u nedeljnom magazinu (Europa Press Holding) Beograd 2003-2011. Rezidencijalni umetnički boravak Kultur-Referat grada Minhena, Nemačka, Vila Waldberta 2010.

Od učešća na grupnim izložbama izdvajaju se tematske celine “Zatvoreni tokovi (Closed Circuits)” 2005 u Konaku kneginje Ljubice Muzeja grada Beograda, “Mikro-narativi” u okviru Oktobarskog salona u Beogradu 2007, Musee de L‘art moderne u Saint Ettienne u Francuskoj 2008, kao i Internacionalni Bijenale vizuelne umentosti u Pančevu 2012.

Novija samostalna izlaganja i projekti čine tematski ciklusi fotografija ‘Post-memorija’ (2012), ‘The Spell of the Past’ (2014), ‘Moj Dom’ (2015), ‘Nothing is Left To Tell’ (2015), ‘Cache Memory’ (2016 ) ‘Izbor po srodnosti’ (2016), ‘Info – Stanar’ (2017), ‘ Stern-Berg‘ Galerija Menjačnica (2020), ‘Moj Dom’ (2015) ‘Ispod površine’ (2017), Oktobarski Salon (2018).

Marija Ćalić mediji

No items found

Marija Ćalić – Svi radovi

STERN-BERG (Kutija)
STERN-BERG (Seansa)
STERN-BERG (Zvezdara)
STERN-BERG (Alati)
STERN-BERG (Čarobni breg 2)
STERN-BERG (Čarobni breg 1)

Marija Ćalić CV