Jelena Šalinić Terzić

Jelena Šalinić-Terzić (Kraljevo, 1976), diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odsek slikarstvo 2000 u klasi profesorke Anđelke Bojović 2000. godine, kada je proglašena za studenta generacije. Magistrirala je 2003. godine na istom fakultetu kod istog profesora. Doktorirala je na Fakultetu likovnih umetnosti na slikarskom odseku (2016). Zaposlena je na Filološko-Umetničkom fakultetu u Kragujevcu (FILUM) kao vanredni profesor na predmetima Crtanje, Slikanje i Crtanje i slikanje. Član je ULUS-a od 2001. godine.

Jelena Šalinić Terzić CV

Jelena Šalinić Terzić mediji

No items found

Jelena Šalinić Terzić – Svi radovi

Jutro (iz ciklusa Treperenje)
Šarenica (iz ciklusa Goodbye childhood)
Jutro (iz ciklusa Treperenje)

Jelena Šalinić Terzić CV

Јелена Шалинић-Терзић рођена je1976. године у Краљеву. Средњу уметничку школу "Ђорђе Крстић" завршила је у Нишу као ђак генерације. На Факултету ликовних уметности у Београду (одсек сликарство) је дипломирала 2000. године у класи професорке Анђелке Бојовић, када је проглашена за студента своје генерације. Магистрирала је 2003. године код истог професора, на истом факултету. Докторирала је 2016.године на факултету ликовних уметности на сликарском одсеку. Запослена је на Филолошко-Уметничком факултету у Крагујевцу (ФИЛУМ) као ванредни професор на предметима Цртање, Сликање и Цртање и сликање. Члан је УЛУС-а од 2001. године.

Самосталне изложбе:

, Нови Београд2000. Цртежи, Галерија УЛУК, Краљево,
2001. Цртежи и слике, Галерија "Палета", Београд,
2000/2001. Слике, Ректорат Универзитета уметности (поводом избора за студента генерације), Београд

2003. Цртежи, Галерија УЛУС, Београд
2003. Слике, Галерија ФЛУ, Београд
2003. Слике, Народни музеј Краљево
2003. Цртежи, Галерија "Песак", Београд

2004. Слике, Ликовни салон – Дом културе, Чачак

2005. Уметнички пројекат "Ко је уметник – Ја сам уметник", изложба фотографија
– Француска кућа, Краљево,
– Галерија "Стакленац", Ужице,
– Градска галерија Пожега

2006. Цртежи, Галерија, Задужбина Илије М. Колараца, Београд

2007. Цртежи,Галерија СКЦ, Крагујевац
2007. Цртежи, "Салон 77", (Галерија савремене ликовне уметности), Ниш
2007. Цртежи, Галерија "Марко К. Греговић ", Спомен дом Црвена комуна, Петровац, Црна Гора

2008. Цртежи, Уметничка галерија Народног музеја Крушевац
2008. Цртежи, Савремена галерија, Зрењанин
2008. Цртежи, Модерна галерија Народног музеја Крагујевац

2009. Цртежи, Градска галерија Ужице
2009. Цртежи, "Spa Gallery", Игало, Институт „Др Симо Милошевић“, Црна Гора
2009. Цртежи, Галерија УЛУС, Београд
2009. Цртежи, BLOK Galiery, Београд
2009. Цртежи, Галерија Културног центра Параћин, Параћин

2010. Цртежи, Градска галерија Пожега, Пожега
2010. Цртежи, Градска галерија "Мостови Балкана", Крагујевац
2010. Цртежи, Модерна Галерија Лазаревац

2011. Цртежи, Културни центар Новог Сада – Мали ликовни салон, Нови Сад
2011. Цртежи, Центар савремене умјетности Црне Горе, Перјанички дом, Подгорица, Црна Гора,
2011. Слике, Галерија 107, Земун
2011. Цртежи, ART GALLERY HAOS, Београд

2012. Цртежи, Галерија савремене ликовне уметности Ниш, Галерија Павиљон у Тврђави, Ниш
2012. Цртежи, Галерија Мултимедијалног центра, Културни центар Нови Пазар

2013. Цртежи, Народни музеј Ужице (Јокановића кућа), Ужице

2014. Цртежи, Галерија Завода за проучавање културног развитка, Београд
2014. Цртежи, Народни музеј Смедеревска Паланка

2015. Цртежи, Галерија „Атријум“ Библиотеке града Београда, Београд
2015. Слике и цртежи, Галерија Факултета ликовних уметности и Галерија „Излози“, Београд
2015. Цртежи, Галерија „Чедомир Крстић“, Пирот
2015. Цртежи, Галерија београдске тврђаве Стамбол капија, горњи град, Београдска тврдјава, Београд

2016. Слике и цртежи, Галерија Народног музеја Крагујевац
2016. Слике и цртежи, Галерија Народног музеја Краљево
2016. Слике, Ликовни салон Дома културе Чачак
2016. Цртежи и графике, (са Зораном Костићем), Ликовни салон, Културни центар Горњи Милановац

2017. Цртежи, Центар за културу „Свети Стефан, деспот српски“, Галерија Центра за културу Деспотовац

2018. Цртежи, Универзитетска галерија у Крагујевцу, Крагујевац

2018. Цртежи и графике,( са Зораном Костићем), Галерија Павиљон у тврђави, ГСЛУ Ниш

2018. Цртежи и слике, Галерија УЛУС, Београд
2018. Цртежи (са Мехмедом Слезовићем), Савремена галерија Панчево

2019. Слике и цртежи, Културни центар Инђија, Галерија Кућа Војновића

2020. Слике и цртежи, Градска галерија Ужице
2020.Цртежи и слике, Галерија СКЦ, Београд

Награде:

1992. Награда за најбољег младог сликара "Златни анђео", Београд,
1995. Награда за ђака генерације Уметничке школе Ђорђе Крстић, Ниш,
2000. Награда за сликарство галерије "Перо", Београд,
2000. Награда за студента генерације ФЛУ, Београд,
2007. Прва награда за цртеж, VII београдски бијенале цртежа и мале пластике, Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић", Београд,
2007. Прва награда за цртеж на конкурсу "30×30", Савремена галерија, Зрењанин,
2008. Финалиста националног избора "Интернатионал Хенкел Арт Аwардс", Кућа легата, Београд,
2010. Прва награда за цртеж фонда "Владимир Величковић"
2015. Прва награда за цртеж на XXII-ој изложби цртежа Галерија Културног центра Шабац

2018. Награда за цртеж, Меморијална галерија „Душан Старчевић“, Смедеревска Паланка

2019.Признање Шестог међународног бијенала акварела, Галерија СКЦ, Нови Београд

2020. Признање за најбољу илустрацију Меморијалне галерије „Душан Старчевић“ на манифестацији „IV међународно бијенале уметничког цртежа“

2020. Прва награда 27. „Пролећног ликовног салона“, Центар за културу „Масука“, Велика Плана

Групне изложбе:

1998. XXVII изложба цртежа студената ФЛУ, Галерија Дома омладине Београда, Београд
1999. X бијенале југословенског студентског цртежа, Галерија Дом културе "Студентски град ", Београд
1999. 8. сликарска колонија Каленић, Културно просветна заједница Рековац, Народна библиотека „Рибникар“ Рековац

2000. XXIX изложба цртежа студената ФЛУ малог формата, Галерија Дома омладине Београда,
2000. Изложба награђених радова студената ФЛУ, Галерија ФЛУ, Београд

2001. Изложба новопримљених чланова УЛУС-а, Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић", Београд
2001. "Цртежи 2001.", Дом културе "Студентски град" Београд

2001/2002. "Стилске вежбе", цртежи седам аутора, Art Gallery "Haos", Београд
2002. Краљево слика, графика, цртеж – краљевачки уметници у Мађарској, Сегедин, Мађарска
2002. Изложба скулптура и слика: Атеље Басара-Обрадовић, Замак културе, Врњачка Бања
2002. "Crossing the border", Morley Gallery, Westminster Brige Road, London, UK

2003. 7. међународни бијенале уметности минијатуре, Модерна галерија Културни центар Горњи Милановац

2004. XII српска ликовна колонија Сент Андреја, Галерија "Перо", Београд, Српска самоуправа у 2004. 1. бијенале краљевачке уметности, Народни музеј Краљево
Зуглоу, Будимпешта XIV кварт, Мађарска
2004. "Избор радова 2002-2003.", Галерија УЛУС, Београд
2004/2005. XI београдска мини арт сцена, Галерија "Сингидунум", Београд

2005. 8. међународни бијенале уметности минијатуре, Модерна галерија, Културни центар, Горњи
Милановац
2005. I међународно бијенале уметности минијатуре, Центар за културу Никшић, Галерија НиколаI
2005. 6. бијенале акварела Србије и Црне Горе, Савремена галерија, Зрењанин
2005. "YU палета младих", Ликовна галерија Културног центра Врбаса
2005. "Земља", Gалерија "Центар покретања", Гроцка, Београд
2005. II међународна групна изложба колажа и асамблажа, Велика галерија НУБС, Београд
2005. "Ликовни уметници Шумадије", Центар савремене умjетности Црне Горе, Подгорица
2005. Изложба колоније акварела “Игало 2005.", Spa Gallery ”Igalo” , Игало, Црнa Горa
2005. "Ликовни уметници Шумадије", Галерија "Никола I", Никшић
2005. "Ликовни уметници Шумадије", Народни музеј Смедеревска Паланка
2005/2006. "Препознавање", изложба одабраних уметника из четири града (Крушевац, Чачак, Ниш, Краљево), Народни музеј Крушевац

2006. 2. бијенале краљевачке уметности, Народни музеј у Краљеву,
2006. "Препознавање", изложба одабраних уметника из четири града (Крушевац, Чачак, Ниш, Краљево), Галерија савемене ликовне уметности Ниш,
2006. "Нишки цртеж", ГСЛУ Ниш -Павиљон у Tврђави, Ниш,
– 2. бијенале краљевачке уметности, Галерија "Градац", Рашка
2006. Пролећна изложба УЛУС-а, Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић", Београд
2006. "Препознавање", изложба одабраних уметника из четири града (Крушевац, Чачак, Ниш, Краљево), Уметничка галерија "Надежда Петровић", Чачак
2006. "Бардови у част Суботици, Палићу и Горком Листу", изложба колоније "Модерна", галерија Војвођанске банке, Нови Сад
2006. Годишња изложба, Галерија Задужбина Илије М. Коларца, Београд
2006. "Препознавање", изложба одабраних уметника из четири града (Крушевац, Чачак, Ниш, Краљево), Народни музеј у Краљеву

2007. "Нишки цртеж", Галерија "Србија",ГСЛУ Ниш,
2007. "Балкан линк", Галерија "Велимир А. Лековић", Бар, Црна Гора
2007. "Нишки цртеж", Дом културе Димитровград
2007. V међународна изложба "Жене сликари", Центар за културу Мајданпек
2007. VII бијенале акварела Србије, Савремена галерија Зрењанин, Зрењанин
2007. Ликовна колонија "Мина Вукомановић Караџић, 2006." Савинац, изложба радова тринаесте колније, Модерна галерија културног центара, Горњи Милановац
2007. Осми београдски бијенале цртежа и мале пластике,Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић", Београд

2007. Колаж 13 асамблаж, Мала галерија УЛУПУДС-а, Галерија Кућа Ђуре Јакшића, Београд
2007. Јесења изложба УЛУС-а, Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић", Београд
2007. "30×30", Савремена галерија, Зрењанин
2007. Први бијенале оригиналног цртежа Србије, Историјски архив у Панчеву,Панчево
2007. 44.Златно перо Београда, 9. Међународни бијенале илустрације, Галерија "Прогрес",

Београд

2007/2008. Децембарски салон – новогодишња изложба чланова УЛУС-а, Галерија УЛУС, Београд,
2007/2008. XIV београдска мини арт-сцена, Галерија "Сингидунум", Београд
2007/2008. "Препознавање", изложба одабраних уметника из четири града (Крушевац, Чачак, Ниш, Краљево), Галерија УЛУЦГ, Подгорица, Црна Гора
2008. VI Mеђународна изложба "Жене сликари", Центар за културу Мајданпек
2008. Пролећна изложба УЛУС-а, Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић", Београд
2008. 9. међународни бијенале уметности минијатуре, Модерна галерија културног центара, Горњи Милановац
2008. Ревијална изложба наставника и сарадника Филолошко –уметничког факултета у Крагујевцу, Културни центар Параћин, Градска галерија Пожега
2008. 6. бијенале ликовних и примењених уметности, Галерија Центра за културу Смедерево
2008.15. изложба цртежа, Галерија Културног центара Шабац, Шабац
2008. "На отвореном друму" – ретроспективна изложба пројеката "Отворени пут Е-761", Галерија "Владислав Маржик", Краљево
2008. Финалисти и учесници конкурса Савремени цртеж 08-Henkel-art, award, Кућа легата, Београд
2008. 17. изложба малог формата, Галерија Културног центара Шабац, Шабац
2008. "30×30", Савремена галерија, Зрењанин
2008. 52. октобарски салон, Народни музеј Шабац, Шабац
2008.VII изложба портрета, Галерија Културног центара Шабац
2008. Нишки цртеж „Толеранција“, Галерија "Србија", ГСЛУ Ниш
2008. 29. сусрет акварелиста УК Ечка, Савремена галерија Зрењанин, Зрењанин
2008/2009. Децембарски салон – новогодишња изложба чланова УЛУС-а, Галерија УЛУС, Београд
2008/2009. XV београдска мини-арт сцена, Галерија "Сингидунум", Београд

2009. Акварел малог формата, Галерија СКЦ, Нови Београд
2009. VII Mеђународна изложба "Жене сликари", Центар за културу Мајданпек, Мајданпек
2009. "Serbia en la Acuarela Contemploranea", ауторски пројекат Л.Милошевић-Сибиновић,
– Museo Nacional de la Acuarela "Аlfredo Guati Rojo", Меxico
2009. "Минимум-максимум", 1.интернационална изложба минијатуре Бања Лука, Културни центар "Бански двор", Бања Лука, Република Српска
2009. Пролећна изложба УЛУС-а, Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић", Београд,
2009. "Будоар – еротика у уметности", Галерија Еуроцентар, Београд
2009. Друга изложба малог формата-Отворена комуникација,Ранчићева кућа – Центар за културу Гроцка, Београд
2009. "Гранична подручја еротике", Лед АРТ клиника, Нови Сад
2009. XIII пролећни анале, Ликовни салон Домa културе Чачак
2009. "Форме цртежа", изложба наставника и сарадника Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Галерија Народног музеја Крагујевац
2009. VIII бијенале акварела Србије, Савремена галерија, Зрењанин
2009. XVI традиционална изложба цртежа, Галерија Културног центара Шабац,
2009. 9. ликовни салон младих, Мултимедијални центар,Културни центар Нови Пазар
2009. Девети београдски бијенале цртежа и мале пластике, Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић", Београд

2009. 41. мајска изложба УЛУПУДС-а, Галерија Феникс, Београд,
2009. Јесења изложба УЛУС-а, Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић", Београд,
2009. "30×30", Савремена галерија, Зрењанин
2009. "Ореол – сублимирани духовни простор", ауторски пројекат Л.Милошевић-Сибиновић, Музеј рударства и металургије, Бор
2009.III бијенале акта, Галерија Културног центара Шабац
2009. 45. Златно перо Београда, 10.Међународни Бијенале илустрације , Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић" Калемегдан, Београд
2009. "Еротика", изложба четири аутора (Жељко Ђуровић, Зоран Ивановић, Бојан Оташевић и Јелена Шалинић-Терзић), Модерна галерија Народног музеја Крагујевац, Крагујевац
2009/2010. Децембарски салон – новогодишња изложба чланова УЛУС-а, Галерија УЛУС, Београд
2009. Други бијенале оригиналног цртежа Србије, Историјски архив у Панчеву, Панчево
2009. XVI београдска мини-арт сцена, Галерија "Сингидунум", Београд

2010. "Цртеж", Галерија 107, Земун, Београд
2010. ”Еротика”, изложба четири аутора (Жељко Ђуровић, Зоран Ивановић, Бојан Оташевић и Јелена Шалинић-Терзић)", Галерија 107, Земун, Београд
2010. 45. међународни бијенале илустрације "Златно перо Београда", Културни центар, Сомбор,
– 45. међународни бијенале илустрације "Златно перо Београда", Дом културе, Чачак,
– 45. међународни бијенале илустрације "Златно перо Београда", Културни центар, Трстеник,
– 45. међународни бијенале илустрације "Златно перо Београда", Градска галерија, Ужице
2010. "Пергамент Србија", UNESKO, Salle des Pas Perdus, 125 Avenue Suffren, Paris, Француска
2010. "Пергамент Србија", UNESKO изложба, Галерија Српског културног центра, Париз, Француска
2010. Изложба ликовне колоније "Модерна" дани Модерне, Српски културни центар, Суботица
2010. 10. међународни бијенале уметности минијатуре, Модерна галерија, Културни центар, Горњи Милановац
2010. 7. бијенале ликовних и примењених уметности, Галерија, Центар за културу, Смедерево
2010. XVII традиционална изложба цртежа, Галерија Културног центара Шабац
2010. XIX изложба малог формата, Галерија културног центра Шабац, Шабац
2010. II међународна изложба слика малих формата, Галерија Отвореног универзитета Суботица
2010. "Пергамент Србија", Културни центар, Бољевац
2010. 1. међународни бијенале акварела, Галерија А, Београд
2010. Изложба радова са међународне ликовне колоније Сићево 2010., Павиљон у Тврђави, Ниш
2010. Јесења изложба УЛУС-а, Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић", Београд
2010. "Нишки цртеж 2010.", Галерија "Србија", ГСЛУ Ниш, Ниш
2010. "30×30", Културни центар Зрењанина, Зрењанин

2010. "Изложба колоније Сићево 2010.", Галерија Павиљон у Тврђави, Ниш,

2010. Изложба ликовне колоније "Сопоћанска виђења", Галерија ММЦ, Нови Пазар
2010. Изложба ликовне колоније "Сопоћанска виђења", Галерија Феникс, Београд

2011. XVI изложба мале графике "Нишког графичког круга", Галерија Павиљон у Тврђави, ГСЛУ Ниш
2011. Јануарски арт маркет, Кућа Краља Петра, Сењак, Београд
2011. Мail art project, Paul Celan poetry, Нишки културни центар, Ниш
2011. Изложба акварела, Галерија 107, Земун
2011. II бијенале акварела малог формата, Галерија СКЦ, Нови Београд,

2011. Изор радова са II бијенала акварела малог формата, Музеј републике српске, република Српска
2011. V Меморијал "Јован Марковић Камени", међународна бијенална изложба колажа и асемблажа, Галерија „Оставштина за будућност“ Арт центра, Београд
2011. XV Пролећни анале, Ликовни салон Дома културе, Чачак
2011. XIV International Biennale of Small Graphic Forms and Exlibris, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiega, Poland
2011. "Пергамент Србија – ауторски пројекат Лепосаве М. Сибиновић", Галерија "Collegium Artisticum" – Скендерија, Сарајево, Босна и Херцеговина
2011. "Пергамент Србија – ауторски пројекат Лепосаве М. Сибиновић", Градска галерија у Пловдиву, Бугарска
2011. 13. Бијенале "У светлости Милене", Фондација Миленин дом и Галерија Милене Павловић Барили, Пожаревац
2011. 46. "Златно перо Београда", 11. међународно бијенале илустрације, Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић" Калемегдан, Београд
2011. Пратећа изложба 46. међународног бијенала илустрација "Златно перо Београда", "Пергамент цонцертина", Галерија Феникс, Београд
2011. "Нишки цртеж 2011.", Галерија "Србија", ГСЛУ Ниш, Ниш
2011. "30×30", Културни центар Зрењанина, Зрењанин,
2011. "Библиотека – отворена књига Балкана" Храм-Књига-Застава, 3. бијенале визуелних уметности балканског региона,Галерија Дома културе Чачак, Чачак
2011. Трећи бијенале цртежа Србије, Историјски архив у Панчеву, Панчево
2011. "Балкански цртеж", Уметничка галерија Куманово, Народни музеј Куманово, БЈР Македонија
2011/2012. Друга новогодишња изложба крагујевачких уметника, Галерија Арте, Крагујевац

2012. 45. херцегновски зимски салон, Галерија "Јосип-Бепо Бенковић", Херцег Нови, Црна Гора

2012.“Балкански цртеж“, НУ Музеј,Уметничка галерија, Куманово
– "Балкански цртеж", Струмица, БЈР Македонија
-"Балкански цртеж", Скопље, БЈР Македонија
– "Балкански цртеж", Битољ, БЈР Македонија
2012. II бијенале акварела малог формата,Музеј Козаре, Приједор, Република Српска,
2012. Избор радова са II бијенала акварела малог формата, Музеј Републике Српске, Бањалука, Република Српска
2012. 15. година Галерије 107, У метнички павиљон "Цвијета Зузорић" Калемегдан, Београд
2012. II међународна изложба слика "Различитост заједништва", – Галерија Центра за културу Ковин, – Галерија “Прогрес“ Београд,- Културни центар Параћин,- Галерија „ГМ“ Тузла, Босна и Херцеговина, – Уметничка галерија Куманово, Македонија, – Галерија „Агора“ Решица, Румунија, – Галерија ликовне академије Темишвар, Румунија,- Културни центар Херцег Нови, Црна Гора, Галерија „Пизма“Подгорица, Црна Гора, Уметничка галерија „Витомир Србљановић“Пљевља, Црна Гора, – Културни центар Лесковац
2012. Други међународни бијенале акварела, Галерија А, Београд, галерија РТС, Београд
2012. 3. међународна изложба слика малих формата, Галерија Отвореног универзитета, Суботица,
2012. Ревијална изложба наставника и сарадника ФИЛУМ-а, Галерија Универзитетске библиотеке, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац
2012. XIX традиционална изложба цртежа, Галерија Културног центра Шабац, Шабац
2012.Прво београдско тријенале цртежа и мале пластике, Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић", Београд,
2012. 11. међународни бијенале уметности минијатуре, Модерна галерија, Културни центар, Горњи Милановац,
2012. III међународна изложба "Уметност минијатура" – ауторски пројекат Лепосаве М. Сибиновић, Галерија Центра за културу Мајданпек,Мајданпек
2012. Јесења изложба УЛУС-а, Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић", Београд,
2012. 40.World Gallery of Drawing-OSTEN BIENNIAL OF DRAWING, Skopje , БЈР Македонија,
2012. Пергамент Koncertina, ауторски пројекат Лепосаве Милошевић Сибиновић, Сајам књига, Београд
2012. Земунски салон, Уметничка галерија "Стара капетанија" Земун, Београд
2012. "30×30", Културни центар Зрењанина, Зрењанин
2012. 19.београдска мини арт сцена, Галерија "Сингидунум", Београд
2012. "Нишки цртеж 2012.", Галерија "Србија",Павиљон у Тврђави, ГСЛУ Ниш
2012. I медјународно бијенале мале графике НГК, Павиљон у тврдјави, ГСЛУ, Ниш

2013. Међународно бијенале акварела, X Bienal Internacional de la acuarela, Museo nacional de la Acuarela “Alfredo Guatu Rojo“ Mexico
2013. Изложба акварела, пројекат Лепосаве М. Сибиновић, Сајам наутике – Београдски сајам, Београд,
2013. Пергамент Србија, пројекат Лепосаве М. Сибиновић, амбасада Републике Србије у Софији, Бугарска,
2013. Изложба уметничких књига пергамент-концертина „Рухо Јагњета Божијег“, пројекат Лепосаве М. Сибиновић, Салон 77 – Галерија СЛУ Ниш, Ниш
2013. XX изложба цртежа, Галерија Културног центра Шабац, Шабац
2013. „VoVa“ – mini art , Vonyarcvasheay, Hungary
2013. 30×30, Културни центар Зрењанина, Зрењанин,
2013. Нишки цртеж, Галерија „Србија“, ГСЛУ Ниш, Ниш
2013. 4. бијенале цртежа Србије, Историјски архив у Панчеву, Панчево

2014. Прво бијенале у уметничком цртежу, Меморијална Галерија „ Душан Старчевић“ Смедеревска Паланка
2014.12. међународни бијенале уметности минијатуре, Културни центар Горњи Милановац Модерна галерија, Горњи Милановац
2014. Први светски рат на уметничким пергамент концертина књигама, ауторски пројекат Лепосаве Милошевић Сибиновић, Кућа Ђуре Јакшића, пратећа изложба 46-е мајске изложбе, Београд

2014.Трећи међународни бијенале акварела Галерије А, Галерија А, Београд
2014. Година Кортасар 2014, Галерија Института Сервантес Београд, Београд
2014. Proyecto internacional de libros de artista, PERGAMINO-CONTERTINA SERBIA: Obra y coleccion de Leposava Milosević Sibinović, Lepa, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico
2014. ОСТЕН БИЕНАЛЕ НА ЦРТЕЖ, Скопје 2014, 42. Светска Галерија на цртеж, OSTEN BIENNIAL OF DRAWING SKOPJE 2014, 42nd World Gallery of Drawing, MACEDONIA
2014. Нишки цртеж, Галерија „Србија“, ГСЛУ, Ниш
2014.II Mедјународно бијенале мале графике НГК, Павиљон у Тврђави, ГСЛУ Ниш, Ниш
2014.IV медјународна изложба слика малих формата, Галерија Отвореног универзитета, Суботица

2014.46. Мајска изложба УЛУПУДС, Кућа Краља Петра, ауторски пројекат Лепосаве Милошевић Сибиновић

2015. XXII изложба цртежа , Галерија Културног центра, Шабац

2015. PERGAMENT SRBIJA-HUAN RULFO у књигама уметника PERGAMENT KONCERTINA(ауторски пројекат међународне културне сарадње Лепосаве Милошевић Сибиновић), Културни центар, Ликовна галерија Горњи Милановац
2015. PERGAMENT SRBIJA-HUAN RULFO у књигама уметника PERGAMENT KONCERTINA (ауторски пројекат Лепосаве Милошевић Сибиновић), Градска Галерија, Краљево
2015. PERGAMENT SRBIJA-. HUAN RULFO у књигама уметника PERGAMENT KONCERTINA (ауторски пројекат Лепосаве Милошевић Сибиновић), Галерија Куће Ђуре Јакшића, Београд
2015. Изложба 21-ог сазива ликовне колоније „Мина Вукомановић Карадзић“, Галерија Културног центра Горњи Милановац
2015. . PERGAMENT SRBIJA-. HUAN RULFO у књигама уметника PERGAMENT KONCERTINA (ауторски пројекат Лепосаве Милошевић Сибиновић), Галерија Универзитета- Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ , Ниш
2015. „Хуан Рулфо у књигама уметника пергамент кончертина“(ауторски пројекат Лепосаве Милошевић Сибиновић), Аутономни универзитет „Бенито Јуарез Оаxаца“,Мексико

2015. HUAN RULFO у књигама уметника PERGAMENT KONCERTINA, Ликовни салон Дома културе Чачак, Чачак
2015. Пети бијенале цртежа Србије, Галерија историјског архива у Панчеву, Панчево
2015. Цртежи из колекције галерије „Хаос“, Народни музеј Црне Горе, Галерија „Дадо Ђурић“, Црна Гора

2015. 20 година Галерије „Хаос“, Галерија „Хаос“, Београд

2015. Краљевчанке за незаборав, Савет за родну равноправност града Краљева, Краљево
2015. 48. међународно бијенале илустрације „Златно перо“, Зграда Народне банке Србије, Ауторски пројекат Лепосаве Милошевић Сибиновић, „Вода у књигама уметника пергамент концертина 2“, Београд
2015. Међународна изложба 30×30, Културни центар Зрењанин

– Музеј Срема, Сремска Митровица

– Културни центар Панчево

– Арт центар, Београд

2015. Друго београдско тријенале цртежа и мале пластике, Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“, Београд
2015. Нишки цртеж, Галерија „Србија“, ГСЛУ Ниш, Ниш
2015.IV новогодишња изложба крагујевачких уметника, Галерија Арте, Крагујевац
2015. Календар, Галерија Културног центра Сомбор

2015. Годишњи галеријски програм Културног центра 2015, Горњи Милановац

2016. Изложба „Америка“, Галерија „Круг“, Бечеј
– Галерија „Лазар Возаревић“, Сремска Митровица
– Галерија „Меандар“, Апатин
– Галерија Културног центра, Књажевац
– Галерија Културног центра, Кула
– Галерија Културног центра, Алексинац

– Галерија Интернационалног универзитета, Нови Пазар

– Галерија Музеја града, Лесковац

– Галерија Дома Омладине, Београд

2016. Божићна изложба наставника и сарадника Унивезитета у Крагујевцу, Универзитетска Галерија Крагујевац

2016. Жене у визуелној уметности Краљева Градска галерија, Краљево
2016. XVII Пролећни ликовни салон, Галерија Центра за културу „Масука“, Велика Плана
2016. „Вода у књигама уметника пергамент кончертина“, ( ауторски пројекат Лепосаве Милошевић Сибиновић), Градска галерија Краљево

2016. „Вода у књигама уметника пергамент кончертина 2“, ( ауторски пројекат Лепосаве Милошевић Сибиновић), Музеј 21. Октобар, Крагујевац
2016. „Вода у књигама уметника пергамент концертина 2“, ауторски пројекат Лепосаве Милошевић Сибиновић, Галерија модерне уметности, Народни музеј у Смедеревској Паланци, Смедеревска Паланка
2016. 13. међународни бијенале уметности минијатуре, Модерна галерија, Културни центар Горњи Милановац
2016. V. BALATON SZALON, Vonyarcvashegy, HUNGARY

2016.V међународна изложба слика малих формата, Галерија Отвореног унивезитета, Суботица

-Art Gallery, Бачка Топола

-Дом културе, Сента

-Галерија библиотеке „Сарваш Габор“, Ада
2016. 4. медјународни бијенале акварела, Галерија Прогрес, Галерија А, Београд
2016. Пролећна изложба УЛУС-а, Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“, Београд
2016. XXV изложба малог формата, Галерија Културног центра Шабац, Шабац
2016. 30×30, Културни центар Зрењанин

– Музеј Срема, Сремска Митровица

– Културни центар Панчево

– Арт центар, Београд

2016. Нишки цртеж, Галерија „Србија“, Галерија савремене ликовне уметности Ниш, Ниш

2016.OSTEN BIENNIAL of DRAWING Skopje, ОСТЕН БИЕНАЛЕ НА ЦРТЕЖ, Скопје Macedonia

2017. „Вода- актуелна тема у књигама уметника пергамент концертина“, ( ауторски пројекат Лепосаве Милошевић Сибиновић), Градска галерија савремене уметности Смедерево

2017. „Вода у књигама уметника пергамент концертина“, ( ауторски пројекат Лепосаве Милошевић Сибиновић), Галерија Атријум Библиотеке града Београда, Београд
2017.Изложба радова групе краљевачких уметника, Галерија ММЦ, Културни центар, Нови Пазар
2017. Пролећна изложба УЛУС-а, Умезнички павиљон „Цвијета Зузорић“, Београд
2017. 30 ликовна колонија Колут-Мандић, Галерија „Вила Кронић“, Сомбор
2017.V бијенале акварела малог формата, интернационална конкурсна изложба, Галерија Студентског културног центра, Нови Београд

2017.V бијенале акварела малог формата, интернационална конкурсна изложба, Музеј Козаре, Република Српска

2017. V бијенале акварела малог формата, Ликовни салон Дома културе у Трстенику, Трстеник
2017. FABRIANOinACGUARELLO, ITALY, Teatro Gentile da Fabriano,Foyer Teatro Gentile da Fabriano,International Watercolour Museum Palazzo Vescovile, Museo della Carta,e della Filigrana, Galleria delle Arti, Italy
2017. Јесења изложба Улуса, Павиљон „Цвијета Зузориц“, Београд
2017. Шести бијенале цртежа Србије, Историјски архив у Панчеву, Панчево
2017. Земунски салон, Уметничка галерија „Стара капетанија“, Београд
2017. 30×30, Културни центар Зрењанин,

– Културни центар Панчева

– Арт центар, Београд

– Музеј Срема, Сремска Митровица

– Културни центар Новог Сада

2017. Нишки цртеж, Официрски дом, ГСЛУ Ниш, Ниш

2017.VII Новогодишња изложба крагујевачких уметника, Галерија Арте, Крагујевац

2017.COLLECTING is CONNECTING, Vrhunska dela savremene srpske umetnosti, kolekcija WIENER STADTISCHE osiguranjа, Кућа Легата, Београд

2017. 24. Изложба цртежа, Галерија културног центра Шабац, Шабац

2017. 49. „Златно перо“,14. Међународни бијенале илустрације 2017, Играчке и роботи као ликовне инспирације, ауторски пројекат Л.М.Сибиновић, Галерија Народне банке, Београд

2018. Пролећна изложба УЛУС-а, Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“, Београд

2018. Пети међународни бијенале акварела Галерије А, Галерија Прогрес, Београд

2018.XIX Пролећни ликовни салон, Галерија Центра за културу „Масука“, Велика Плана

2018. Други интернационални АРТ фестивал, међународна изложба минијатуре, Ваљево

2018. Прва колективна изложба, Народна библиотека „Вељко Дугошевић“, Голубац

2018. II међународни бијенале радова на папиру, Музеј Козаре, Приједор, Република Српска

2018. I међународно бијенале уметности АРТиЈА, Спомен парк крагујевачки октобар, Галерија „Мостови Балкана“, Крагујевац
2018. Међународни бијенале цртежа, Мемеоријалана галерија “Душан Старчевић“, Смедеревска Паланка
2018. Играчке и роботи у књигама уметника пергамент концертина, Педагошки музеј у Београду

2018. Београдски тријенале цртежа и мале пластике, Уметнички павиљон “Цвијета Зузорић“, Београд

2018. Играчке и роботи у књигама уметника пергамент концертина, Gallery NLB, Скопље, Македонија

2018. Светска изложба цртежа, галерија Остен, Скопље, Македонија

2018. IV међународно бијенале акта, Галерија „Марко Греговић“, Петровац, Црна Гора

2018. 27. Изложба малог формата, Галерија културног центра, Шабац

2018. 62. Октобарски салон, Народни музеј Шабац, Шабац

2018. Нишки цртеж, ГСЛУ Ниш, Официрски дом, Ниш

2018. 30×30, Културни центар Зрењанина

2018. Уметност за гимназију, Народни музеј Крагујевац

2018. Јесења изложба Улус-а, Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“, Београд

2018. Новогодишња изложба, Галерија АРТ, Крагујевац

2019. Пролећна изложба УЛУС-а, Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“, Београд

2019. Шесто међународно бијенале акварела, Галерија СКЦ, Нови Београд

2019. Изложба ликовне колоније Пчелице, Народни музеј Крагујевац
2019. Пролећна изложба УЛУС-а,Галерија ММЦ, Нови Пазар

2019. 10 година награде за цртеж Владимир Величковић лауреати, Кућа Легата

2019. Нишки цртеж, Галерија Официрски дом, ГСЛУ Ниш

2019. 30×30, Галерија Културног центра Зрењанин

2020. Пергамент Србија-књига уметника пергамент концертина, Ауторски пројекат међународне културне сарадње мр. Лепосаве Милошевић Сибиновић, Лет, Галерија СКЦ, Београд (Градска библиотека Владислав Петковић Дис, Чачак; Народни музеј, Смедеревска Паланка; Културни центар Новог Сада; Ликовна галерија културног центра, Врбас)

2020. Пролећни ликовни салон, Центар за културу, Велика Плана

2020.27. Изложба цртежа, Галерија Културног центра Шабац

2020. 15. Међународни бијенале уметности минијатуре, Модерна галерија, Културни центар Горњи Милановац

2020.„IV међународно бијенале уметничког цртежа“, Меморијална галерија „Душан Старчевић“, Смедеревска Паланка

2020.Изложба чланова удружења ликовних уметника Крушевца, Савремена градска галерија, Аранђеловац

2020.“Матићу у част“, Галерија музеја “Хореум Марги Равно“, Ћуприја

2020. 6. Интернационални бијенале акварела, Галерија А, Београд

2020. Нишки салон, Официрски дом, ГСЛУ Ниш

2020. АРТиЈА. 02. Међународно бијенале уметности, Радови на папиру и од папира, Галерија Народног музеја у Крагујевцу, Крагујевац

2020.Уметност и вино, Виноградарева кућа, Опленац, Топола

2020. XV међународни ликовни салон 30×30, Културни центар Зрењанин

2020. Нишки цртеж, ГСЛУ Ниш, Официрски дом, Ниш
Костимографија:

1994. Ликовна обрада костима за представу "Трнова ружица ", Луткарско позориште Ниш,
1994. Ликовна обрада костима за представу "Лажа и паралажа ", Народно позориште Ниш,
1995. Извођење сценографије Милене Ничеве за представу "Колевка у Нилу ", Луткарско позориште Ниш,
1999. Костими за представу "Варалица", Краљевачко позориште

Колоније:

1999. Каленић
2002. Студеница
2004. Сент Андреја, у организацији Галерије „Перо“( Београд)
2005. Акварели, "Spa Gallery", Игало
2006.Ликовна колонија „Мина Вукомановић Караџић“, Савинац, Горњи Милановац,
2006. "Бардови", Суботица
2007. Херцег Нови, Јахтинг клуб
2008. Акварели, Ечка
2008. Орашац, Аранђеловац
2010. "Модерна", Суботица
2010. "Сопоћанска виђења", Сопоћани, Нови Пазар
2010. "Ликовна колонија Сићево 2010.", Ниш
2011. "Queens of Montenegro", Бечићи, Црна Гора
2014. Ликовна колонија “Мина Вукомановић Караџић”, Савинац, Горњи Милановац

2019. Ликовна колонија Рибарска Бања

2020. Ликовна колонија, Сопоћанска виђења, Нови Пазар

Учешће на међународним пројектима:

2002. Дидимотихон, симпозијум православних академија

2017.Српско –италијански културни дијалог,пројекат међународне сарадње под покровитељством Министарства културе Републике Србије, зграда Ликовне колоније у Сићеву, ГСЛУ Ниш