Goran Despotovski

Goran Despotovski (1972) Zvanje Doktor umetnosti – Likovne umetnosti stekao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (2018). Izlagao je na pedeset i pet samostalnih i na više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Više puta je nagrađivan. Autor je projekata Razlike. Slika i Knjiga Akademije umetnosti u Novom Sadu. Profesor je na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu na Katedri za slikarstvo. Predsednik je Udruženja likovnih umetnika Vojvodine od 2017 godine.

Goran Despotovski mediji

Goran Despotovski – Svi radovi

Logic gate

Goran Despotovski CV