Grupa A3 – Jugoslav Vlahović

Grupa A3 – Ekipa za akciju i anonimnu atrakciju (Risto Banić, Mladen Jevđović, Dobrivoje Petrović, Nenad Petrović, Slavko Timotijević i Jugoslav Vlahović), aktivna je od 1970. do 1974. godine, i zasniva praksu na formi uličnog performansa i akcija u javnom prostoru.

Jugoslav Vlahović (Beograd, 1949), jedan od osnivača prve jugoslovenske autorske akustičarske grupe “Porodična manufaktura crnog hleba” i performans-grupe A3, završio je grafički odsek u klasi prof. Bograda Kršića na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, gde je, poslednjih dvadesetak godina i sam radio kao pedagog.

Ilustrovao i grafički opremio oko 50 knjiga raznih autora i 11 autorskih knjiga. Objavio preko 30 ilustracija u The New York Times-u, i TIME-u a zatim hiljade ilustracija u domaćim i inostranim dnevnim listovima, časopisima, revijama. Samo u NIN-u, do sada, je objavio više od 7.000 naslovnih strana, karikatura i ilustracija. Radio grafički dizajn za diskografska izdanja desetine domaćih pop i rok grupa, među kojima se posebno izdvaja kompletan opus „Riblje čorbe“.  Izlagao na osamdeset samostalnih i više od hiljadu kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Skoro 40 godina redovno izlaže na godišnjim manifestacijama ULUPUDS-a: „Zlatno pero Beograda”, „Majska izložba”, „Oktobarski salon”, „Karikatura” i dr. Član Predsedništva i Umetničkog saveta ULUPUDS-a. Bio je član i izlagač međunarodne likovne grupe „Junij”. Redovno izlaže na najvećim konkursima karikature kod nas i u svetu.

Radovi Jugoslava Vlahovića nalaze se u kolekcijama Muzeja primenjene umetnosti i Muzeja savremene umetnosti u Beogradu (mapa grafika Slikari i voajeri sa 24 serigrafije), u Muzeju humora u Gabrovu (Bugarska), “Sammlung Basel“ (Švajcarska), u kolekciji „U potrazi za lepim“ Gilbert Paper, Menaša, SAD, u Muzeju istorije u Bonu i Muzeju istorije u Parizu. Zastupljen sa više logotipa u knjizi Corporated design no1, Japan, 1993. i Znakovito, trilogija grafičkih znakova Radomira Vukovića, Kvadart, 2002. Dobitnik je tridesetak domaćih i internacionalnih nagrada za ilustraciju i karikaturu i desetak nagrada za opremu knjige i dizajn.

Grupa A3 – Jugoslav Vlahović mediji

No items found

Grupa A3 – Jugoslav Vlahović – Svi radovi

Merenje, fotografija I
Merenje, fotografija II

Grupa A3 – Jugoslav Vlahović CV