Đorđe Ivačković

Đorđe Ivačković (1930-2012) Rođen u Horgošu 1930. godine, Đorđe Ivačković je završio Mešovitu gimnaziju u Novom Sadu (1948) i Arhitektonski fakultet u Beogradu (1955). Sredinom pedesetih godina XX veka samostalno počinje da se bavi slikarstvom na šta su presudno uticale izložbe savremenog franscuskog i američkog slikarstva održane u Beogradu. Nakon odsluženja vojnog roka (1956) putuje po Evropi da bi se informisao o tendencijama u likovnim umetnostima (Italija 1957, Nemačka 1959). Odlučuje da mu slikarstvo bude životni poziv, posećuje Pariz 1961. i trajno se seli u ovaj grad naredne godine. Prvu samostalnu izložbu održava u Parizu 1963. godine. Na pariskom Bijenalu mladih 1965. postiže veliki uspeh u selekciji Francuske. Tom prilikom ga prvi put otkriva jugoslovenska stručna javnost i već od 1967. godine počinje da izlaže u Jugoslaviji. Prvu samostalnu izložbu u domovini priređuje 1971. u Beogradu. Tokom osme i devete decenije XX veka učestvuje na najznačajnijim likovnim smotrama u Francuskoj i Jugoslaviji, priređuje veliki broj samostalnih izložbi, i posredstvom uglednih pariskih galerija učestvuje na najznačajnijim evropskim sajmovima umetnosti kao što je FIAC u Parizu i Sajam umetnosti u Bazelu. Njegovi radovi su uvršteni u izložbe savremene jugoslovenske umetnosti koje su, u organizaciji Muzeja savremen umetnosti u Beogradu, proputovale Evropu i svet. Najveći i najznačajniji deo svog opusa stvara u Parizu gde je i živeo do kraja života. Priredio je blizu trideset samostalnih i učestvovao na velikom broju grupnih izložbi. Poslednji put je samostalno izlagao 2011. godine u Galeriji RIMA u Kragujevcu. Preminuo je u Parizu 13. jula 2012. godine.

Retrospektivne izložbe Ivačkovićevog stvaralaštva priređene su u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu 2014/2015. godine i Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu 2015. godine. Njegova dela danas se nalaze u Centru Pompidu u Parizu, Muzeju savremene umetnosti i Narodnom muzeju u Beogradu.

Đorđe Ivačković mediji

Đorđe Ivačković – Svi radovi

Bez naziva
Bez naziva
Bez naziva
Bez naziva 1

Đorđe Ivačković CV