Fokus


A GALAKSIJA OKOLO SIJA / Vladan Radovanović

Exhibition, News

26.08.2021

Izložbena postavka A GALAKSIJA OKOLO SIJA je instalacija koja obuhvata elemente arhitekture, skulpture, slike, svetlosti, taktilnosti, teksta, muzike, kretanja delova objekta i kretanje posmatrača. Rad teži da pobuđivanjem svih čovekovih opažajnih i saznajnih moći dosegne i sveobuhvatan doživljaj sveta. Svečano otvaranje postavke A GALAKSIJA OKOLO SIJA je u utorak 31. avgusta u 20 sati, a ova  jedinstvena interaktivna postavka biće izložena na Beogradskom sajmu u Hali br. 4 od 1-12. septembra 2021. godine, svakog dana u periodu od 18 do 22 sata.

“Projekat A GALAKSIJA OKOLO SIJA pripada sintezijskoj umetnosti. Ovu umetnost zasnovao sam 1957. godine, i ona podrazumeva stapanje više raznočulnih medija koji su deterministički uodnošeni u vidu objekta, instalacije, sekvencijelnosti sa izvođačima ili bez njih.

Sintezijska umetnost predviđa podjednako korišćenje i starih i novih medija, neelektronskih i elektronskih. Osnovni način povezivanja medija je intuitivan, oslonjen na lične sinestezije. Bitno obeležje ove poetike je zalaganje za sintezu iz jednog duhovnog centra, jer monoautorsko stvaranje osigurava najviši stepen koherentnosti i korespondentnosti medijskih spojeva. Pošto uključuje semantičnost, sintezijska umetnost može razmatrati i vanumetnički svet i samu sebe.

Ovde se ne mogu baviti definisanjem umetnosti, ali mogu spomenuti izvesna ubeđenja kojima nema mesta u mojoj umetnosti. Među njima su geslo da sve može biti umetnost, potpuni indeterminizam, mešanje različitih kulturoloških nivoa, posivljenje nastalo brisanjem granica između različitih pojava u umetnosti. Nasuprot tome, lično se zalažem za preživljavanje estetskog i za uzvišeno.

Navedenim obeležjima poetike sintezijske umetnosti saobrazno je i delo A GALAKSIJA OKOLO SIJA, instalacija s posetiocima kao izvođačima, koja obuhvata elemente arhitekture, skulpture, slike, svetlosti, taktilnosti, teksta, muzike, kretanja delova objekta i kretanje posmatrača. Između ostalog, rad teži da pobuđivanjem svih čovekovih opažajnih i saznajnih moći dosegne i sveobuhvatan doživljaj sveta.
„Čitanjem“ projekta mogu se otkriti razna značenja i simbolisanja. Animacija donosi mnoštvo vizuelnih i zvučnih znakova iz kojih niču sažete priče vekovima ispredane o civilizaciji naseljenoj blizu ruba Galaksije.

U delu sam objedinio i autorsku determinaciju i posmatračevu intervenciju. Time sam umanjio stepen determinisanosti, ali verujem da sam povećao posmatračevo učešće u doživljavanju projekta. Pored toga, učešće posmatrača u delu nije monointeraktivno nego poliinteraktivno.

A krunski značaj dela jeste u tome što ono pokušava da obuhvati i umetnost i filozofiju, lepotu uobličenog i dubinu značenja. Teži da nagovesti misao o svetu što nas iz nesaglednih daljina opkoljava, ali koji je i tu blizu, u nama, i koji smo i mi sami”, kaže Radovanović o svom delu.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter