Wiener Art Kolekcija

· · ·

Rezultati pretrage

Mile Šaula

Sources

2022.
Milan Hrnjazović

Tri crteža za sliku Sestre

2018
Dragan Petrović

Bez naziva (Iz ciklusa Ako nisam kumovao onda sam kroz plot gledao)

1991-2001.
Božidar Plazinić

Čitanje 2

2020
Vladan Radovanović

Tlačenje

1958
Biljana Willimon

Bez naziva IV (iz cikljusa LJUDI)

2005
Biljana Willimon

Bez naziva (NITI KRST)

1987
Dei Leči (Bora Vitorac, Dragan Pavlov)

Nasukani (Bora Vitorac)

1960
Mileta Prodanović

Rolling Skies III

2000
Dei Leči (Bora Vitorac, Dragan Pavlov)

Štampajzer (Bora Vitorac)

1959
Danica Basta

Prizor kroz prozor

1983
Ana Knežević

White Balance IV (I-X)

2015
Dei Leči (Bora Vitorac, Dragan Pavlov)

Dei Leči (Bora Vitorac i Dragan Pavlov)

1960
Dragan Petrović

Bez naziva (Iz ciklusa Ako nisam kumovao onda sam kroz plot gledao)

1991-2001.
DIM TEAM (Danijela Mršulja, Milenko Vasić)

MONUMENT I (Iz ciklusa METAMORFOZE)

2013
Selena Vicković

Bez naziva (Sirena I)

2011
Dragan Petrović

Bez naziva (Iz ciklusa Ako nisam kumovao onda sam kroz plot gledao)

1991-2001.
Aleksandar Rafajlović

XL1

Ana Knežević

Sounded 3

2002
Đorđe Ivačković

Bez naziva

1976