Wiener Art Collection

Daniela Fulgosi

Vatrena Košulja (diptih)

2021
Crtež i kolaž
56 x 76 (x2)

Acquisition 

2022

Nove serije crteža i kolaža Daniele Fulgosi rađeni u periodu od 2019 – 2021. predstavljaju nove stvaralačke domete ove umetnice. Prepoznatljiva po pažljivo struktuiranoj kompoziciji i pažnji na detalj – njeni kolaži rađeni su od ručno bojenog papira koga umetnica secka i uklapa u kompozicije skupa s crtežom – Fulgosi u najnovijim serijama derivira samu suštinu dosadašnjeg delovanja, i po rečima kustosa Dejana Radivanovića “ugušćava emociju, sećanje i asocijaciju”:
“Minuciozna, virtuelno izvedena kaligrafija crteža olovkom, često zaprepašćujuće egzaktno, mikroskopski precizno uklapanje elemenata kolaža i jasna logična kompozicija koja artikuliše sve nivoe izlaganja sadržaja. (…) Iskustva, sećanja, realiteti prikazani kaligrafskom veštinom svedoče o proživljenom i doživljenom, potvrda su prisustva, iskustva i vremena.” (Dejan Radovanović iz kataloga izložbe Prelaz, Novi Sad, maj 2021. )

Ova renomirana umetnica, koja se više decenija bavi crtežom i grafikom, postigla je kondenzaciju i esencijalnost izraza, i njeni radovi čine značajnu dopunu postojećoj zbirci crteža i grafike pored umetnika kao što su Mrđan Bajić, Biljana Willimon, ili njenih studenata kao što je Nikola Radosavljević.

Radovi od istog umetnika

Daniela Fulgosi

Prelaz do kraja vremena X (poliptih)

2019 – 2020
Daniela Fulgosi

Prelaz do kraja vremena IX (poliptih)

2019 – 2020
Daniela Fulgosi

Prelaz do kraja vremena VIII (poliptih)

2019 – 2020
Daniela Fulgosi

Prelaz do kraja vremena VII (poliptih)

2019 – 2020
Daniela Fulgosi

Prelaz do kraja vremena VI (poliptih)

2019 – 2020
Daniela Fulgosi

Prelaz do kraja vremena V (poliptih)

2019 – 2020
Daniela Fulgosi

Prelaz do kraja vremena IV (poliptih)

2019 – 2020
Daniela Fulgosi

Prelaz do kraja vremena III (poliptih)

2019 – 2020
Daniela Fulgosi

Prelaz do kraja vremena II (poliptih)

2019 – 2020
Daniela Fulgosi

Prelaz do kraja vremena I (poliptih)

2019 – 2020